КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ

Колледж миссиясы:

  Жаһандану үдерістеріне барабар ден қоятын және кәсіби қызметтің таңдаулы саласында көшбасшы болуға қабілетті бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау болып табылады.

Колледж миссиясының негізгі ерекшеліктері еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие мамандарды даярлауды қамтамасыз ететін кәсіптік және техникалық білім беру саласындағы мемлекеттік бағдарламаны іске асыру болып табылады.

КМҚК “Алматы автомеханикалық колледжі” жас ұрпаққа тек кәсіби білім ғана емес, сонымен қатар қазіргі заманғы әлеуметтік құндылықтар әлемінде еркін бағдарлауға мүмкіндік беруге ұмтылады. Колледж өз миссиясын ұлттық білім беруді жетілдіруде, өз елінің патриотын тәрбиелеуде көреді.