ТҮЛЕК ҚАНДАЙ БОЛУЫ КЕРЕК

Түлек қандай болуы керек?

Түлек Моделі-бұл маман не үшін жарамды болуы керек, ол қандай функцияларды орындауға дайын болуы керек және қандай қасиеттерге ие болуы керек

I базалық құзыреттер

1.Болашақ мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;

2.Кәсіби жағдайдағы жүйелі әрекетке, өз қызметін талдауға және жобалауға қабілетті болу;

3.Кәсіби қызмет саласындағы мәселелерді өз бетінше және тиімді шешуге қабілетті, орындалатын жұмыс үшін жауапкершілік танытуға дайын болу;

4.Әріптестермен оң өзара іс-қимыл мен ынтымақтастыққа дайын болу; 1.Ақпараттық ағымда бағдарлау қабілеті: белгілі бір өлшем бойынша әртүрлі ақпарат көздерін табу және жүйелеу қабілеті; 2.Ақпаратты алудың, түрлендірудің, жүйелеудің және сақтаудың ұтымды тәсілдерін пайдалану

II жеке құзыреттер

  1. Мәдениет деңгейі жоғары тұлға
  2. Жеке басын дамыған интеллект
  3. Бәсекеге қабілетті тұлға
  4. Өмірге бейімделген тұлға
  5. Жеке тұлға деген салауатты өмір салтын насихаттау.

Коммуникативтік құзыреттілік

1.Ресми және бейресми қарым-қатынастың, достықтың, адамдар арасындағы сенімді қарым-қатынастың ерекшеліктерін білу.

III кәсіби құзыреттер

  1. Жұмыс орнын ұйымдастыру;
  2. Қауіпсіздік ережелерін сақтау;
  3. Жұмыс барысында туындайтын мәселелерді шешу үшін өз мамандығы саласындағы білімді қолдану;
  4. Еңбек тәртібі мен кәсіби ережелерді сақтау;

Коммуникативтік құзыреттілік

  1. Басқаны тыңдау және есту қабілеті, жанашырлық, басқаларға құрмет және өзін-өзі бағалау.