Оқытушылардың заманауи технологияларды білім сапасын арттыру құралы ретінде пайдалануға деген ынтасын арттыру мақсатында колледжде «Білім беру процесіндегі инновациялық әдістер» тақырыбында семинар-практикум өтті. Мұғалімдер А.Ж.Иманбаев пен А.Ж. Жалелова сабаққа арналған бақылау парақтарын (бағалау парағы) құрастыру тәжірибесімен бөлісті. Ал, арнайы пәндер оқытушы Ж.Е.Жакеева мұғалімдерді инновациялық платформалардың мүмкіндіктерімен және Wordwall бағдарламасымен жұмыс жасаумен таныстырды.
С целью повышения мотивации педагогов к применению современных технологий как инструмента повышения качества образования, в колледже прошел семинар – практикум на тему «Инновационные методы обучения в образовательном процессе». Преподаватели А.Ж.Иманбаев и А.Ж. Жалелова поделились опытом разрабатывать чек листы (оценочный лист) к уроку. А преподаватель Ж.Е.Жакеева познакомила преподавателей с возможностями инновационных платформ и работать с программой Wordwall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *