Шахмет – екі тұлғаның көрнекі түрде сайысу түрі. Шахмат ойыны – бұл адамның мінез-құлқын өзі басқарумен анықталатын қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған жағдайлар негізіндегі іс-әрекеттің бір түрі. Бағдарламаның тиімділігі – уақыт талабымен сәйкес келеді. Жеке тұлғаны жетілдіру қиын мәселе болғандықтан, шахматты үйретудің құрылымы мен мазмұны мақсатқа бағытталған мінез қалыптастыруға тәрбиелейді.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *